Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Dans

De leerlijn dans bestaat uit twee blokken van vier lessen voor groep 1 t/m 8. De lessen voor groep 1 en 2 zijn gecombineerd. Blok 1 vormt de basisreeks en blok 2 de verdieping.

In het eerste blok maken de leerlingen kennis met tijd, kracht en ruimte. Tevens ontdekken ze het maatgevoel. Ze werken samen aan dansbewegingen en kleine choreografieën waarbij ze zich laten inspireren door bewegingen uit het dagelijks leven, muziek en kunst. Ze gaan ook aan het werk met tempowisselingen.

In het tweede blok werken ze aan dans en emotie, aan versnellen en vertragen. Maar ook aan dansen vanuit verschillende dansstijlen, aan ritme, melodie, frasering en maatsoort binnen dans. Inspiratiebronnen zijn onder andere sport, film en verschillende ruimtes. De leerlingen leren steeds beter hun ideeën vorm te geven in dans en daarop te reflecteren.

Groep 1 en 2

Leerlijn dans 1+2 basis Vervoer.pdf

Leerlijn dans 1+2 basis Vervoer - Bijlage 'Autoliedje'.mp3

Leerlijn dans 1+2 basis Vervoer - Bijlage 'Treinliedje'.mp3

Leerlijn dans 1+2 basis Vervoer - Bijlage 'Vliegtuigliedje'.mp3

Leerlijn dans 1+2 verdieping Emotie.pdf

Groep 3

Leerlijn dans 3 basis Spelen.pdf

Leerlijn dans 3 basis Spelen - Bijlage 'Houten-pop muziek'.mp3

Leerlijn dans 3 basis Spelen - Bijlage 'Slijm muziek'.mp3

Leerlijn dans 3 verdieping Sporten.pdf

Groep 4

Leerlijn dans 4 basis Beeldende dans.pdf

Leerlijn dans 4 verdieping Dansmuseum.pdf

Groep 5

Leerlijn dans 5 basis Reizen van A naar Ahh.pdf

Leerlijn dans 5 verdieping Verder reizen.pdf

Groep 6

Leerlijn dans 6 basis Dans Jukebox.pdf

Leerlijn dans 6 verdieping In de ban van....pdf

Groep 7

Leerlijn dans 7 basis Dit zijn wij!.pdf

Leerlijn dans 7 verdieping De zaal uit!.pdf

Groep 8

Leerlijn dans 8 basis In de schijnwerpers.pdf

Leerlijn dans 8 verdieping In goed gezelschap.pdf

Leerlijn ontwikkeld door CKC & partners