Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Gratis voor PO: NPO Cultuur 2023-2024

 

 

Cultuurnetwerk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Twee keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats van het Cultuurnetwerk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer. Cultuur en Techniek op School organiseert deze bijeenkomst voor iedereen die binnen de Zoetermeerse Voortgezet Onderwijsscholen betrokken is bij het kunst- en cultuuronderwijs, zoals docenten, sectieleiders en cultuur- en CKV-coördinatoren. 

Het doel van het Cultuurnetwerk Voortgezet Onderwijs is om het contact tussen scholen en culturele instellingen in Zoetermeer en het contact tussen VO-scholen onderling tot stand te brengen of te intensiveren. 

De netwerkbijeenkomsten staan in het teken staan van kennismaking, inspiratie, het uitwisselen van ideeën en ervaringen. We delen informatie over kansen en mogelijkheden voor kunst- en cultuuronderwijs in Zoetermeer en we besteden aandacht aan onderwerpen die leven binnen het cultuuronderwijs op de Zoetermeerse VO-scholen. 

Wil je meer weten over het Cultuurnetwerk Voortgezet Onderwijs? 

Neem contact op