Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Over Cultuur en Techniek op School

Cultuur- en techniekeducatie voor ieder Zoetermeers kind – dát is de missie van Cultuur en Techniek op School. Zodat ieder kind zijn talenten kan ontdekken en zijn verbeeldingskracht en creativiteit kan versterken. Wij willen een duurzame borging van cultuur- en techniekeducatie op alle scholen, een deskundig team van docenten met een opgeleide interne cultuur- en/of techniekcoördinator, actueel cultuur- en techniekbeleid en vooral: overal toegankelijke cultuur- en techniekeducatie voor alle 20.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Cultuur en Techniek op School zet zich op verschillende manieren in voor Cultuureducatie in Zoetermeer:

Kunstmenu

Cultuur en Techniek op School organiseert in opdracht van de gemeente en de schoolbesturen het Kunstmenu voor groep 1 t/m 8. Om alle Zoetermeerse leerlingen elk jaar minstens één unieke kunstbelevenis te laten ervaren. Het Kunstmenu bestaat uit een aanbod van voorstellingen en lessen in een culturele instelling of op de school zelf. Muziek, theater, beeld, erfgoed, taal en dans komen allemaal aan bod tijdens de gehele schoolcarrière.

Het kunstmenu voor het primair onderwijs

Het kunstmenu voor het voortgezet onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ligt ten grondslag aan Cultuur en Techniek op School. Het ultieme doel van de regeling is om cultuureducatie een vaste plek te geven binnen de schoolcarrière van ieder Zoetermeers kind. Het team van Cultuur en Techniek op School ontwikkelt een divers aanbod aan scholing en activiteiten aan de hand van drie doelstellingen:

 1. Ontwikkeling, verdieping en implementatie van het curriculum van kunstzinnige oriëntatie
  Om cultuureducatie een plek te geven binnen het curriculum, ontwikkelen we een passend lesaanbod dat aansluit bij bestaande lesmethoden binnen de school. Het lesaanbod is uitgewerkt in kant en klare leerlijnen beeld, theater, dans, erfgoed, literatuur en techniek. Bekijk de leerlijnen hier.
  Daarnaast helpen we scholen met het verankeren van cultuureducatie door te adviseren bij zowel kleine als grote vraagstukken. 

 2. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten
  We bieden een diversiteit aan trainingen aan om je als leerkracht (nog) vertrouwder met kunst en cultuur te maken. Niet alleen haal je zo het beste uit de lessen, maar geeft het je ook nog eens meer plezier en je ontwikkelt je kennis en vaardigheden. 

 3. Versterken van de relatie van de school met de directe culturele omgeving 
  Een goede samenwerking tussen scholen en culturele partijen is onontbeerlijk voor het bereiken van ons doel: cultuureducatie voor ieder Zoetermeers kind. Op diverse manieren versterken we de relatie tussen scholen en de culturele omgeving. Zo organiseren we een inspiratiemiddag cultuureducatie, zetten we onze website in als platform voor culturele aanbieders en bieden we hulp bij maatwerk aanbod op maat.

Ten slotte stimuleert Cultuur op School de samenwerking tussen de scholen, de pabo’s en de kunstvakopleidingen.

Cultuur en Techniek op School is een initiatief van CKC & partners samen met het Stadstheater, de Bibliotheek Zoetermeer, Kunstgarage Franx en Cultuurpodium de Boerderij.

CKC & partners
Het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC & partners) is uniek in haar soort. De stichting werkt in opdracht van de gemeente en het onderwijs en heeft daarnaast een aanbod voor particulieren. Het bevorderen van kunstparticipatie binnen Zoetermeer en omgeving is het primaire doel. Wij doen dit in samenwerking met onze 60 huispartners. 
CKC & partners is initiatiefnemer en uitvoerder van Cultuur en Techniek op School en penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit en het Kunstmenu. Via het programma Cultuur en Techniek op School bereikt CKC & partners jaarlijks meer dan 20.000 kinderen. En daar zijn we trots op!

Het Stadstheater
Als Podium van de Stad ontvangt het Stadstheater professionele artiesten, lokale verenigingen en aanstormende talenten, die naast of met elkaar op de planken willen staan. Zij geeft de ruimte aan organisaties, bedrijven, het onderwijs en inwoners van Zoetermeer die theater willen maken of voorstellingen willen meemaken. Daarnaast initieert zij een aantal eigen producties en bijzondere projecten in het gehele gebouw die bijdragen aan de totaalbeleving. 

Bibliotheek Zoetermeer
De Bibliotheek Zoetermeer stimuleert leesplezier en verbindt inwoners, organisaties en kennis met elkaar. Het is de plek waar de samenwerking tussen de bibliotheek, de gemeente en ruim 40 maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties tot stand komt.

Kunstgarage Franx
Franx vormt de onmisbare schakel tussen makers, organisaties, bedrijven en bewoners die de kracht van kunst willen inzetten bij het ontwikkelen van de stad en in verbindende en toonaangevende projecten. De locatie van Franx is een centrale plek voor presentatie van hedendaagse (beeldende) kunst met twee expositieruimten, werkplaatsen voor makers, een plaats voor bijeenkomsten en workshops, horeca en een makerswinkel.

Poppodium Boerderij
Poppodium Boerderij staat in het Nederlandse popcircuit bekend als een popzaal met een eigenzinnige programmering en een sterk eigen profiel. Poppodium Boerderij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de culturele identiteit van Zoetermeer en maakt integraal onderdeel uit van de cultuurbeleving in Zoetermeer.