Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

CJP Cultuurkaart

Veel scholen zijn aangemeld bij CJP en kunnen ieder kalenderjaar gebruik maken van het Cultuurkaartbudget. Toch blijkt dat veel scholen dit budget niet besteden. Dat is zonde want met de Cultuurkaart kun je voordelig culturele activiteiten inkopen bij culturele instellingen die aangesloten zijn bij CJP.

Wat is de Cultuurkaart?

De CJP-Cultuurkaart bestaat uit twee delen: het cultuurkaartbudget voor VO-scholen en de CJP-pas voor docenten en leerlingen. Het cultuurkaartbudget komt van het ministerie van OCW en de school. De school stelt € 11,- per leerling per kalenderjaar ter beschikking voor cultuureducatie, OCW vult dit bedrag aan met € 5,50. Het totale budget van € 16,50 kan door de school worden besteed aan culturele activiteiten bij de bij CJP aangesloten instellingen. Leerlingen en docenten krijgen elk ook een digitale CJP-pas waarmee zij korting krijgen bij musea, festivals, bioscopen etc.

Als je school is aangemeld bij CJP dan kun je inloggen op scholen.cjp.nl scholen.cjp en checken of er dit jaar nog budget te besteden is. Meer informatie over de CJP-Cultuurkaart is te vinden op de site van CJP.