Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Geef je klas op voor Klassiek Zoetermeer

 

 

Wat doen we voor jou?

Je vindt bij ons een divers aanbod aan scholing en activiteiten. We maken je vertrouwder met en deskundiger in kunst en cultuur, zodat je het beste uit de lessen kunt halen en, niet onbelangrijk, het voor jou nog veel leuker wordt om ze te geven. We adviseren je graag en organiseren scholing voor zowel individuele leerkrachten als lerarenteams, icc’ers en leerkrachten met cultuurtaken.

Wil je ons voorzien van advies? Heel graag! We nodigen je van harte uit voor onze klankbordgroep.

Voor het schooljaar 2020-2021 staan de volgende activiteiten gepland:

Inspiratieavond Cultuur en Techniek op School 

Thema: cultuur, techniek en onderwijs
Datum: maandag 24 januari 2022 17.00-20.00 uur (we zorgen voor een soepje en een broodje)
Locatie: Stadstheater

Lees meer

De Zoetermeerse ICC cursus 

De ICC cursus krijgt een nieuwe vorm. De landelijk gecertificeerde cursus van het LKCA sluit niet meer aan bij de behoefte van de Zoetermeerse scholen. We hebben gemerkt dat veel icc’ers van school zijn gewisseld, waardoor er een nieuwe situatie en andere vraag is ontstaan, meer vanuit maatwerk gedacht. Bijvoorbeeld een icc’er komt een school versterken, maar er is geen cultuurbeleidsplan op die school, of een icc’er verlaat een school en laat een cultuurbeleidsplan achter. De school mist een icc’er om het tot uitvoer te brengen.

Wij bieden een nieuwe Zoetermeerse ICC cursus aan die bestaat uit 6 modules. Deze modules kunnen alle 6 gevolgd worden, maar ook afzonderlijk van elkaar. Heb jij of één van de leerkrachten van jouw team interesse om deel te nemen aan één of meerdere modules? In overleg met de cultuurbegeleider van jouw school krijg je een advies over welke modules het best gevolgd kunnen worden uitgaande van jouw school.

Ben je als icc’er op een andere school werkzaam dan waar je je cultuurplan voor hebt geschreven? Ben je een leerkracht met cultuurtaken en wil je je je ontwikkelen tot een volwaardig icc’er? Ligt er misschien nog een cultuurplan waarvan je niet weet wat je er ermee moet als leerkracht met cultuurtaken?

De modules van de Zoetermeerse ICC cursus worden gegeven door de medewerkers van Cultuur & Techniek op School in wisselende samenstellingen met medewerking van de Bibliotheek en Museum de Voorde (module 2). Per module krijg je een thuiswerkopdracht, waarmee je de module afsluit. Kosten per module €25,- De modules vinden voornamelijk plaats bij CKC & partners.

Module 1: Cultuureducatie en het Creatief Proces: 20 januari 2022 16.00-18.00
Module 2 Rondje langs de culturele instellingen: 3 februari 2022 16.00-18.00
Module 3: De rol van de icc’er: 17 februari 2022 16.00-18.00
Module 4: Teamvisie ontwikkelen: 10 maart 2022 16.00-18.00
Module 5: Activiteitenplan en omgaan met je cultuurbudget: 24 maart 2022 16.00-18.00
Module 6: Schrijfcafé 1: 7 april 2022 16.00-18.00, schrijfcafé 2: 21 april 2022 16.00-18.00, schrijfcafé 3: 12 mei 2022 16.00-18.00

Wil je meer informatie hebben, wil je deelnemen aan 1 of meerdere modules, stuur een mail naar naar info@cultuuropschool.nl 

De prijs per module is €25,- Dit zal naderhand naar de school gefactureerd zal worden.

Icc-netwerkmiddagen

Inmiddels is Zoetermeer 24 scholen met één of meerdere certificeerde intern cultuurcoördinatoren rijker. Ook dit jaar organiseren we de icc- netwerkmiddagen in samenwerking met de Opoz en Unicoz Academie. Tijdens deze middagen zijn alle icc’ers en leerkrachten met cultuurtaken welkom om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, vragen te stellen én kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen cultuureducatie. De onderwerpen die ter sprake komen, worden ook bij de icc’ers zelf geïnventariseerd. Een leerzame middag, waarbij weer nieuwe inspiratie kan worden opgedaan!

Data: donderdag 7 oktober 2021 en donderdag 17 maart 2022 van 16:00 – 17:30

Aanmelden voor de Icc-netwerkmiddag kan via deze link (volgt nog) of door een mail te sturen aan info@cultuuropschool.nl.

Deelname is gratis.

In samenwerking met de OPOZ en Unicoz academie. 

Experttrainingen

Ben je een leerkracht met een passie voor een bepaalde kunstdiscipline, geef je aan meerdere groepen les in een kunstvak binnen de school, bijvoorbeeld in een ‘carrousel’, een circuit of talentweek? Dit schooljaar worden er experttrainingen aangeboden door ervaren kunstvakdocenten. De experttraining heeft een studielast van 4,5 uur. Er wordt met de deelnemers gewerkt aan deskundigheidsbevordering, uitgangspunten van het kunstvak en toepassingen binnen het primair onderwijs. Doen, ervaren en toepassen in de klas staat voorop! 
In 2021 staan de volgende trainingen op de planning:

Literatuur 
Woensdag  27 oktober: 13.30-15.00
Woensdag 3 november: 13.30-15.00
Woensdag 10 november: 13.30-15.00
Locatie: Bibliotheek Zoetermeer

Dans
Maandag 8 november: 16.00-17.30
Maandag 15 november: 16.00-17.30
Maandag 22 november: 16.00-17.30
Locatie: CKC & partners

Beeldend 
Woensdag 9 februari: 13.30-16.30 (met pauze)
Locatie: Franx

Erfgoed
Woensdag 16 maart: 13.30-17.00 (met pauze)
Locatie: Museum de Voorde

Musical 
Woensdag 13 april: 13.30-17.00 (met pauze)
Locatie: CKC & partners

Techniek
Woensdag 11 mei: 13.30-15.00 
Woensdag 18 mei: 13.30-15.00 
Woensdag 25 mei: 13.30-15.00
Locatie: CKC & partners

Deelname is gratis.

Direct aanmelden

Teamtraining

Gaan jullie aan de slag met een nieuwe kunstdiscipline? Beginnen jullie schoolbreed aan een (nieuwe)leerlijn? Dan is een teamtraining een goede manier om samen van start te gaan. De teamtraining maakt de leerkrachten deskundig in het geven van de lessenreeks en enthousiasmeert het team om er aan te beginnen. De training wordt gegeven door een ervaren kunstvakdocent. Een teamtraining kan aangevraagd worden door een mail te sturen aan de cultuurbegeleider van je school of neem cocnact op met Cultuur op School.

Een teamtraining duurt 1,5-2 uur en is gratis.

neem contact op

Co-teaching

Zijn er leerkrachten binnen je team die wat moeite hebben met het zelf geven van de lessen van de leerlijn? Om allerlei redenen kan een leerkracht soms wat extra coaching gebruiken. Dan bestaat er de mogelijkheid tot co-teaching. Met een ervaren kunstvakdocent wordt een kort coaching-traject afgesproken, waarin een voorbeeldles, een les samen geven, voorbespreking en nabespreking, of dit alles in combinatie, tot de mogelijkheden behoort. Co-teaching kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar de cultuurbegeleider van je school of neem contact op met Cultuur op School.

Kosten worden bepaald na overleg.

neem contact op

Hebocon training

Jullie willen met techniek aan de slag in de klas? Dan is Hebocon bij uitstek een leuk project waarbij leerlingen bedenken, bouwen en battelen! Ze maken in een aantal lessen van eenvoudige materialen een bewegend robotje, dat vervolgens probeert om de robots van hun klasgenootjes uit het speelveld te duwen. Wie als eerste over de rand komt, verliest de battle. Als leerkracht begeleidt je dit zelf, maar hoe doe je dat eigenlijk? In deze teamtraining Hebocon doorloop je het hele proces in sneltreinvaart. Je leert de materialen kennen, je leert de basis van een stroomcircuit begrijpen en je ontdekt welke bewegingsmechanismen je kan inzetten. Samen met je collega’s bouw je in no-time een robot en laat deze aan het eind van de workshop tegen elkaar strijden.

Een Hebocon training duurt 1,5 uur en kan op school of op het CKC plaatsvinden

Prijs op aanvraag.

neem contact op

Cultuurbegeleiders

Elke school in Zoetermeer heeft een eigen cultuurbegeleider, een contactpersoon als vertegenwoordiger van de CmK partners, op het gebied van cultuureducatie op school. Deze cultuurbegeleider bezoekt de school, adviseert, denkt mee en fungeert als klankbord bij het maken van keuzes op het gebied van cultuureducatie. Zij helpt bij het in gang zetten van de cultuuraanpak door het geven van concrete aanwijzingen en draagt kennis over. De cultuurbegeleiders zijn per mail of telefonisch bereikbaar en altijd bereid om mee te denken! Kijk op de website wie de cultuurbegeleider van jouw school is, of neem contact op met Cultuur op School.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.


neem contact op