Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Proeftuinen

Een Proeftuin is een unieke kans om een vraagstuk of wens voor het cultuuronderwijs op je school aan te pakken. Cultuur en Techniek op School ontwikkelt het Proeftuinproject in co-creatie met de school waarbij er wordt samengewerkt met een of meerdere culturele instellingen in Zoetermeer. Het is de bedoeling dat het project na de ‘proeftuinfase’ een vaste plek op school krijgt. Op deze wijze wordt een structureel, schooleigen cultuureducatieproject ontwikkeld waarbij een langdurige samenwerking met een culturele instelling tot stand komt.

De Proeftuinen worden door Cultuur en Techniek op School gefinancierd vanuit de subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 3’ (Fonds voor Cultuurparticitpatie).

Voorbeelden

Proeftuin ONC Clauslaan: Look to the Future!
Ruim 500 leerlingen van leerjaren 1 en 2 van ONC Clauslaan namen 5 weken lang deel aan workshops rondom het thema ‘Bewustwording van jezelf en je leefomgeving’. 

Proeftuin ONC Parkdreef: Podiumkunsten
De Proeftuin van ONC Parkdreef draait om podiumkunsten. 249 leerlingen uit mavo 3 maakte op 23 februari tijdens een workshop van anderhalf uur kennis met een vorm van podiumkunst

Lees meer over de proeftuinen van het Oranje Nassau College

Wil je meer weten over de mogelijkheid van Proeftuinen op jullie school?

Neem contact op