Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Geef je klas op voor Klassiek Zoetermeer

 

 

Beeld

De leerlijn beeld bestaat uit drie blokken van vier lessen voor groep 1 t/m 8. De lessen voor groep 1 en 2 zijn gecombineerd. Blok 1 vormt de basisreeks, blok 2 de verdieping en blok 3 de verankering.

In het eerste blok maken de leerlingen kennis met de beeldaspecten lijn, vlak, kleur, ruimtelijke vorm, compositie, textuur, contrast en expressie. Ze leren goed waar te nemen en ontdekken toepassingen van verschillende materialen en technieken zoals tekenen, schilderen, boetseren, collage en gemengde technieken.

In het tweede blok breiden we de beeldaspecten uit met onder andere herhaling, ritme, spiegeling, beweging, evenwicht en ruimtelijke suggestie. Er komen nieuwe technieken en materialen aan bod zoals gelaagdheid, reliëf, druktechnieken, constructie en assemblage.

In het derde blok gaan de leerlingen verder met de beeldaspecten, materialen en technieken, maar nu wel met meer inzicht. Ze kunnen benoemen, onderscheiden, weergeven en abstraheren. Ze kunnen betekenis geven en raken bedreven in het vormgeven van ideeën.

Groep 1 en 2

Leerlijn beeld groep 1/2: 'Basis: ik en de wereld'

Groep 3

Leerlijn beeld groep 3: 'Basis: Ridders en jonkvrouwen'

Groep 4

Leerlijn beeld groep 4: 'Basis: Dieren'

Groep 5

Leerlijn beeld groep 5: 'Basis: Superhelden'

Groep 6

Leerlijn beeld groep 6: 'Basis: Reizen'

Groep 7

Leerlijn beeld groep 7: 'Basis: Bouwen en gebouwen'

Groep 8

Leerlijn beeld groep 8: 'Basis: Jij, toen, nu en later'

Leerlijn ontwikkeld door CKC & partners