Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Advies

Cultuureducatie is een behoorlijk veelomvattend onderwerp en het kan soms een uitdaging zijn om een keuze te maken uit het aanbod, je (collega-)leerkrachten mee te krijgen en samenhang te krijgen tussen de projecten binnen je school. We helpen je er graag bij!

Neem contact op  

Samen met je cultuurbegeleider vanuit Cultuur op School zorg je ervoor dat cultuureducatie bij jouw op school een structurele plek krijgt binnen het onderwijs en dat het schoolteam er enthousiast, deskundig en actief in de klas mee aan de slag gaat.

Voor elke Zoetermeerse school is gratis een vaste cultuurbegeleider beschikbaar. Dit is jouw contactpersoon op het gebied van cultuureducatie op school. Deze cultuurbegeleider bezoekt de school, adviseert, denkt mee en fungeert als klankbord bij het maken van keuzes op het gebied van cultuureducatie. Zij helpt bij het in gang zetten van de cultuuraanpak door het geven van concrete aanwijzingen en draagt kennis over. De cultuurbegeleiders zijn per mail of telefonisch bereikbaar en altijd bereid om mee te denken! Kijk op de website wie de cultuurbegeleider van jouw school is, of neem contact op met Cultuur en Techniek op School.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Neem contact op