Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

De Zoetermeerse ICC cursus

Wij bieden een nieuwe Zoetermeerse ICC cursus aan die bestaat uit 6 modules. Deze modules kunnen alle 6 gevolgd worden, maar ook afzonderlijk van elkaar. Heb jij of iemand uit jouw team interesse om deel te nemen aan één of meerdere modules? In overleg met de cultuurbegeleider van jouw school krijg je een advies over welke modules het best gevolgd kunnen worden in jouw situatie. De modules kunnen in de volgende situaties van nut zijn:

Je bent als ICC’er op een andere school werkzaam dan waar je je cultuurplan voor hebt geschreven.
Je bent een leerkracht met cultuurtaken en wil je ontwikkelen tot een ICC'er.
Er is een cultuurplan waarvan je niet weet wat je er ermee moet als leerkracht met cultuurtaken.

De modules van de Zoetermeerse ICC cursus worden gegeven door de medewerkers van Cultuur & Techniek op School met medewerking van onze partners. Per module krijg je een thuiswerkopdracht, waarmee je de module afsluit. De modules vinden voornamelijk plaats bij CKC & partners.

Module 1: Cultuureducatie en het Creatief Proces: 11 januari 2024  16.00-18.00
Module 2: Kennismaking met de culturele instellingen: 25 januari 2024  16.00-18.00
Module 3: De rol van de icc’er: 8 februari 2024  16.00-18.00
Module 4: Teamvisie ontwikkelen: 15 februari  2024  16.00-18.00
Module 5: Activiteitenplan en omgaan met je cultuurbudget: 7 maart 2024  16.00-18.00
Module 6: Schrijfcafé 1: 21 maart 16.00-18.00, schrijfcafé 2: 11 april 16.00-18.00, schrijfcafé 3: 18 april 16.00-18.00

De prijs per module is €25,- Dit zal naderhand naar de school gefactureerd zal worden.

Wil je meer informatie of deelnemen aan één of meerdere modules, stuur dan een mail naar naar ldefuijk@ckc-zoetermeer.nl.