Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

ISK Art Labs

De ISK Artlabs zijn kunstlessen voor leerlingen uit de Internationale Schakelklassen. In de Internationale Schakelklassen zitten leerlingen die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. De ISK Artlabs vinden jaarlijks plaats en bestaan uit beeldende lessen, danslessen en presentatie-/theaterlessen. Gedurende 7 lessen maken plm. 50 leerlingen kennis met een van deze kunstvormen. De reeks eindigt met een presentatie in het CKC-theater en in de expositieruimte van CKC & Partners. De beeldende lessen van de ISK Artlabs worden begeleid door beeldend kunstenaar Ingrid van der Hoeven, de danslessen door Clifton Veldwachter en de presentatielessen door Muhsin Abdulwahab (Musa).