Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Geef je klas op voor Klassiek Zoetermeer

 

 

Programmauitleg

Cultuur op School biedt meerdere programma’s aan voor de basisscholen in Zoetermeer.

KUNSTMENU

“Het magische moment bij die theatervoorstelling.”
“De onthulling van mijn kunstwerk op school door die kunstenaar.”
“Dat was het moment waar op ik besloot te gaan acteren.”

Dit soort momenten zullen jouw leerlingen nooit vergeten. Daarom coördineert CKC & partners in opdracht van de gemeente en de schoolbesturen het Kunstmenu voor groep 1 t/m 8. Om alle Zoetermeerse leerlingen elk jaar minstens één unieke kunstbelevenis te laten ervaren.

Het Kunstmenu bestaat uit een aanbod van voorstellingen en lessen in het Stadstheater, Museum de Voorde, de Bibliotheek, het CKC of op de school zelf. Muziek, theater, beeld, erfgoed, taal en dans komen allemaal aan bod tijdens de gehele schoolcarrière. Het hele Kunstmenu voor het schooljaar 2019-2020 staat hier online. Elke groep binnen een school kan zich inschrijven voor één activiteit, die helemaal gratis is. We bekostigen het Kunstmenu namelijk uit de londogelden. Financiën

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2012-2020) ligt ten grondslag aan Cultuur op School. Het ultieme doel van de regeling is om cultuureducatie een vaste plek te geven binnen de schoolcarrière van ieder Zoetermeers kind. Het team van Cultuur op School ontwikkelt een divers aanbod aan scholing en activiteiten aan de hand van drie doelstellingen.

Ontwikkeling, verdieping en implementatie van het curriculum van kunstzinnige oriëntatie

Om cultuureducatie een plek te geven binnen het curriculum, ontwikkelen we een passend lesaanbod dat aansluit bij bestaande lesmethoden binnen de school. Het lesaanbod is uitgewerkt in de leerlijnen beeld, theater, dans, muziek, erfgoed, literatuur en techniek. leerlijnen Daarnaast helpen we scholen met het verankeren van cultuureducatie door te adviseren bij zowel kleine als grote vraagstukken. wat doen we voor jou?

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten

We bieden een diversiteit aan trainingen aan om je als leerkracht (nog) vertrouwder met kunst en cultuur te maken. Niet alleen haal je zo het beste uit de lessen, maar geeft het je ook nog eens meer plezier en je ontwikkelt je kennis en vaardigheden. Hier vind je meer informatie over onze trainingen, inspiratiemiddagen en de cursus interne cultuurcoördinator. wat doen we voor jou?

Versterken van de relatie van de school met de directe culturele omgeving

Een goede samenwerking tussen scholen en culturele partijen is onontbeerlijk voor het bereiken van ons doel: cultuureducatie voor ieder Zoetermeers kind. Op diverse manieren versterken we de relatie tussen scholen en de culturele omgeving. Zo organiseren we een inspiratiemiddag cultuureducatie, zetten we onze website in als platform voor culturele aanbieders en bieden we hulp bij maatwerk aanbod op maat.

Ten slotte stimuleert Cultuur op School de samenwerking tussen de scholen, de pabo’s en de kunstvakopleidingen.