Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Geef je op voor de ICC cursus!

 

 

Activiteiten 2022-2023

Voor de komende periode staan de volgende activiteiten gepland:

 

Icc-netwerkmiddagen

Inmiddels is Zoetermeer 24 scholen met één of meerdere certificeerde intern cultuurcoördinatoren rijker. Ook dit jaar organiseren we de icc- netwerkmiddagen in samenwerking met de Opoz en Unicoz Academie. Tijdens deze middagen zijn alle icc’ers en leerkrachten met cultuurtaken welkom om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, vragen te stellen én kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen cultuureducatie. De onderwerpen die ter sprake komen, worden ook bij de icc’ers zelf geïnventariseerd. Een leerzame middag, waarbij weer nieuwe inspiratie kan worden opgedaan!
Eerstvolgende netwerkmiddagen: 

Donderdag 13 oktober 2022 van 16:00 – 17:30​
Donderdag 23 maart 2023 van 16:00 – 17:30​

Aanmelden voor de Icc-netwerkmiddag kan via info@cultuurentechniekopschool.nl
Deelname is gratis.

In samenwerking met de OPOZ en Unicoz academie. 

De Zoetermeerse ICC cursus

Ben je als icc’er op een andere school werkzaam dan waar je je cultuurplan voor hebt geschreven? Ben je een leerkracht met cultuurtaken en wil je je je ontwikkelen tot een volwaardig icc’er? Ligt er misschien nog een cultuurplan waarvan je niet weet wat je er ermee moet als leerkracht met cultuurtaken? Begin 2023 start er een nieuwe ICC cursus.

Meer informatie