Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Geef je op voor de ICC cursus!

 

 

Muziek

 

Aan de leerlijn muziek wordt gewerkt. 

De leerlijn muziek bestaat uit een blok van vijf lessen voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

In deze basisreeks houden de leerlingen zich bezig met luisteren naar muziek, zingen, muziek maken met instrumenten, bewegen op muziek en notatie. Ze maken kennis met klanktegenstellingen zoals hoog-laag, hard-zacht en snel-langzaam en vormaspecten zoals herhaling, contrast en variatie. Ze ontdekken verschillende maatsoorten en ritmes en leren de sfeer van diverse soorten muziek te herkennen en betekenis te geven. Gaandeweg herkennen ze ook muzikale thema’s. De leerlingen leren hun eigen muzikale ideeën vorm te geven en elkaar feedback te geven.

Leerlijn ontwikkeld door CKC & partners