Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Geef je op voor de ICC cursus!

 

 

Erfgoed

 

De leerlijn erfgoed is een doorlopende leerlijn voor alle groepen op de basisschool. De leerlingen leren over wie we waren, wie we zijn en wie we worden. Daarvoor blijven we dicht bij huis. De erfgoedleerlijn vertelt aan de hand van authentieke voorwerpen welke sporen de geschiedenis in Zoetermeer heeft achtergelaten.

In groep 1 en 2 maken de leerlingen kennis met erfgoed.

In groep 3 en 4 ontdekken ze dat er verschillende soorten erfgoed zijn en welke waarde het heeft.

Vanaf groep 5 sluit de leerlijn aan bij de geschiedeniscanon en de thema’s uit de geschiedenismethode die in de klas wordt gebruikt.

De eigen leerkracht geeft een gedeelte van de lessen. Het andere deel neemt de museumdocent op locatie of in het museum voor zijn of haar rekening. Kijk voor het actuele aanbod en de actuele prijzen bij aanbod Museum de Voorde

Groep 1 en 2

Harry Houtworm woont in het Museum - gr 1-2.pdf

Kleurplaat Harry Houtworm.pdf

Groep 3

Bij Oma thuis - gr 3.pdf

Werkblad Vitrinekast 'Bij oma thuis'.pdf

Groep 4

De Schatkamer - groep 4.pdf

Bijlage 1, De Schat.pdf

Bijlage 2, Waardenkaarten.pdf

Groep 5

Een dagje op Kasteel Palenstein - gr 5.pdf

Groep 6

Leven in Zoetermeer in WOII gr 6.pdf

Groep 7

Naar de stad - gr 7.pdf

Groep 8

WOII Oorlog in Zoetermeer - gr 8.pdf

Leerlijn ontwikkeld door Museum De Voorde